Sillad ja tunnelid on meie
professioon

Süveneme põhjalikult
kõikidesse töödesse, mida
ette võtame

Pöörame tähelepanu ohutusele, keskkonnasäästlikkusele, kasutusmugavusele ja teostatavusele

Haiba viadukt
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37– 42 Kernu ümbersõidu põhiprojekt. Haiba viadukt

MEIE TEENUSED

Sildade ja tunnelite mudelprojekteerimine

Koostame sildade ja tunnelite variantide võrdlusi, eelprojekte, põhiprojekte ja tööprojekte kasutades selleks mudelprojekteerimist.

Silla- ja tunneliprojektide juhtimine

Põhjalikud erialased teadmised on projekti eduka juhtimise aluseks. Juhime silla- ja tunneliprojekte kõigis projekteerimise staadiumites.

Silla- ja tunneliprojektide ekspertiis

Ekspertiis on midagi enamat kui projektiga tutvumine. Projektid läbivad ekspertiisi käigus põhjaliku kontrolli.

Sildade ja tunnelite ülevaatus

Selleks, et sillad ja tunnelid peaksid vastu inimpõlvi, tuleb neid regulaarselt hooldada. Teades rajatise seisukorda, on võimalik kavandada asjakohast hooldust. Ülevaatuse käigus kaardistatakse rajatisel esinevad defektid ning antakse soovitused edasisesks tegevuseks.

MEIE TEENUSED

Sildadealane konsultatsioon

Aitame lahendada sildade- ja tunnelitega seotud insenertehnilisi küsimusi.

Teehoiutööde tehniliste kirjelduste koostamine

Koostame remondi teehoiutööde tehnilisi kirjeldusi.

Sildadealane koolitus ja uurimistööd

Teadmiste jagamine ja uurimistööde läbiviimine tõstab silla- ja tunneliprojekteerimise kvaliteeti. Koolitame insenere ja viime läbi uurimistöid.

Projekteerimistarkvara arendus

Vajadus heade projekteerimistööriistade järgi on juhtinud meid tarkvaraarenduseni. Loodud tööriistad on aidanud meid mitmete projektide valmimisel. Koostame programme, mis lahendavad keerulisi ülesandeid.

Puiatu ökodukt
E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0-85,0 põhiprojekti koostamine. Puiatu ökodukt