Ühendus, mis kestab

Sillad | Tunnelid

Me oleme insenerid

Aastast 2006 teehoiutööde valdkonnas

Luts
3+1 arhitektid koostöös OÜ inphysica technology, Maanteed OÜ ja konsultandina Tõnis Agasild, esitasid Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistlusele töö Luts

VISIOON

Sillainseneri töö on midagi enamat kui lahenduse vormistamine. Sillainsener sammub oma ajast ees, pakkudes lahendusi, mida võib imetleda aastaid pärast nende elluviimist.
Rajatud sildade lahendused on põhjalikult läbi mõeldud ja kestavad põlvkondi.

MISSIOON

Me õpime ja arendame sillaprojekteerimise kunsti.

MEIE VÄÄRTUSED

Teadmised

Sügavad teoreetilised teadmised võimaldavad meil pakkuda läbimõeldud lahendusi.

Oskused

Parima tulemuse saavutamiseks peame oskama teoreetilisi teadmisi praktikas rakendada.

Kohanemisvõime

Maailm meie ümber on pidevas muutumises ja seetõttu tuleb meil valmis olla koguma uusi teadmisi ja õppima neid rakendama.

Saku sild
Juuliku eritasandilise ristmiku tehniline projekt. Saku sild
Kernu tankla viadukt
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 36,5 – 37,8 Kernu tankla lõik ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekt. Kernu tankla viadukt

KUHU ME LIIGUME

Panustame pidevalt projekteerimisprotsessi tõhustamisesse.

Silla Informatsiooni Mudel (BrIM)

Arendame enda ettevõttes sildade mudelprojekteerimist. Oleme seadnud eesmärgiks, et kõik detailid ja kogu teave peab olema kättesaadav mudelist. Mudelprojekteerimine võimaldab lahendusi tavapärasest põhjalikumalt analüüsida ja vältida ootamatuseid nii ehitamisel kui ka hilisema kasutamise käigus.

KUS ME OLEME

Meie mudelid täienevad iga päev ja projektist projekti. Arendamine, testimine ja rakendamine on meie töö igapäevane osa. Oleme teinud samme rumala töö vältimiseks.

Meie mudelid

Suudame luua vajaliku geomeetriaga vabavormilisi kujundeid, siduda need üheks parameetriliseks tervikuks ning varustada saadud mudelid vajaliku teabega, milleks võib olla tooteinfo, materjalide karakteristikud, mahud, maksumused või muu asjakohane teave.

"Tee tööd arvutiga, mitte arvutis."
D. Lõhmus

MARTA
Marja tänava silla ideekonkurss III koht. 3+1 arhitektid (Gert Guriev, Taavi, Lõoke, Ilmar Valdur) koostöös Indrek Jaadla, Daniel Lõhmuse (Maanteed OÜ) ja Raul Kalvoga (Inphysica Technology OÜ)